Obecní knihovna v Lukovečku


O nás

 
 Naše knihovna se nachází v centru obce ve dvou zrekonstruovaných místnostech přízemí obecního úřadu.
 
Pro veřejnost má otevřeno každé pondělí, středu a sobotu od 15 do 17 hodin a poskytuje také bezplatný přístup na internet.

Ke konci roku 2009 u nás bylo zaregistrováno 51 čtenářů, z toho je 16 dětí. Čtenářům nabízíme výběr z 2 808 knih. Z tohoto počtu je 738 knih naučné literatury. Dále si v knihovně můžete zapůjčit 13 titulů časopisů nejen pro dospělé čtenáře, ale i pro děti a mládež (např. Xantypa, Lidé a země, Pěkné bydlení, Záhrádkář, Auto moto, Čtyřlístek, Náš miláček, Cinema atd.).
 
Odbornou pomoc knihovně poskytuje Městská knihovna ve Fryštáku.
 
Obecní knihovna je také zapojena do programu krajské knihovny tzv. výměnného souboru knih, který je vítaným doplňkem knihovního fondu.
 
 V knihovně pracuje malý dětský kroužek, ve kterém se děti učí nejen základním operacím na počítači, ale věnují také hodně času výtvarné činnosti. Řada jejich výrobků zdobí prostory knihovny a obecního úřadu.
 
V roce 1903 byla v Lukovečku založena Čtenářská beseda, v roce 1912 kulturně-osvětový spolek Odbor národní jednoty. Její vůdčí osobností byl místní učitel Ferdinand Štorch, později Emanuel Odstrčilík.
 
Prvním lukovečským knihovníkem byl Alois Jurčík a jeho dlouholetou nástupkyní Marie Krajčová, která vedla knihovnu po 35 let. Později se vedení knihovny krátce ujala slečna Ivana Svačinová ve spolupráci se svou maminkou, následně Jaroslav Odstrčilík, poté její chod léta zaštiťovala Bohuslava Manďáková a v současnosti se jí věnuje Hana Plháková.
Kontakt: 775 576 759  E-mail: knihovna.lukovecek@seznam.cz